تابع در php

تابع در php

توابع در php

زبان php یک زبان قدرتمند است، که یکی از دلایل قدرت این زبان به خاطر تعداد زیاد تابعی است که دارد. 1000 تابع در php برای انجام کارهای مختلف به صورت از پیش ساخته وجود دارد. علاوه بر این تابع‌های پیش ساخته، شما می‌توانید تابع‌هایی را خودتان تعریف کنید.

تابع چیست؟

تابع مجموعه‌ای از دستورات است که در بک بلوک قرار می‌گیرد و می‌توان از آن در چند جای برنامه استفاده کنیم. شما یکبار تابع را تعریف می‌کنید و سپس هرجا به آن نیاز داشتید فقط کافی است آن را فراخوانی کنید. توابع در php شباهت زیادی به توابع در دیگر زبان‌ها دارد.

تعریف تابع در php

برای تعریف تابع باید به صورت زیر عمل کنید:

()function functionName

}
;دستورات
{

توجه: نام تابع باید با حروف یا _ شروع شود و نمی‌توانیم از اعداد در ابتدای نام استفاده کنیم. php به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

یکی از اصولی که شما باید در برنامه نویسی رعایت کنید نام‌هایی است که انتخاب می‌کنید. مخصوصا برای نام تابع در php، نامی را انتخاب کنید که معرف عملکرد تابع باشد.

مثال:

php?>

()function test

}

; “این یک تست است”echo

{

<?

اگر این تابع را فراخوانی کنید عبارات داخل echo به خروجی ارسال می‌شود. برای فراخوانی تابع بالا به صورت زیر عمل می‌کنیم.

;()test

ارسال آرگومان به تابع در php

ما می‌توانیم پارامترهایی را وارد تابع کنیم. برای وروداطلاعات و پارامترها از () که در جلوی نام تابع است استفاده می‌کنیم. هر تعداد آرگومان که نیاز داریم می‌توانیم وارد کنیم، فقط کافی است آنها را با کاما از هم جدا کنیم.

مثال:

در تابع زیر ما هنگام فراخوانی تابع، نامی را وارد تابع می‌کنیم، سپس با توجه به نام وارد شده، به او خوش آمد می‌گوییم.

php?>
}(function getuser($name
}(‘if ($name == ‘admin

; ‘مدیر سایت خوش آمدید”echo

{
else

}

;”خوش آمدید،echo “$name

{
فراخوانی تابع//
;(“احمد”)getuser
<?

خروجی به صورت (احمد، خوش آمدید) است.

دادن مقدار پیش فرض به تابع در php

می‌توانیم مقدار پیش فرضی را به آرگومان تابع بدهیم. در صورتی که هنگام فراخوانی پارامتری را وارد نکنیم، برای خروجی از مقدار پیش فرض استفاده می‌کند.

مثال:

php?>

(function height($min=30

}
;”echo “The height is : $min
{
فراخوانی//
;(height(200
;()height
<?

در فراخوانی اول خروجی به صورت (The height is : 200) است. در فراخوانی دوم که پارامتری را وارد نکرده‌ایم، خروجی به صورت (The height is : 30) خواهد بود. 30 مقدار پیش فرض آرگومان ما است.

مقدار برگشتی در تابع در php

در هر تابع در php می‌توانیم مقداری را به عنوان مقدار برگشتی (Return Value) برگردانیم. در این نوع توابع باید در آخر تابع از return استفاده کنیم.

مثال:

php?>
}(function sum($m, $c
;s = $m + $c$
;return $s
{

;(echo “5 + 10 = ” . sum(5, 10
<?

بازدیدها: 11

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *