اعمال ریاضی روی متغیرهای عددی در جاوا اسکریپت

اعمال ریاضی روی متغیرهای عددی در جاوا اسکریپت

گاهی می‌خواهیم به‌صورت مساوی یک مقدار را به یک متغیر اضافه کنیم. مثلا می‌خواهیم ۵ تا به یک متغیر اضافه یا کم کنیم! برای آشنایی با اعمال ریاضی روی متغیرهای عددی در جاوا اسکریپت با ما همراه شوید.

در این مطلب قصد داریم با نحوه‌ی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم متغیرها آشنا شویم. این اعمال تنها روی متغیرهای عددی قابل اجرا هستند. همچنین در ادامه با اپراتورهایی مثل += آشنا خواهیم شد.

علامت =

در اعمال ریاضی روی متغیرهای عددی، علامت = به معنای دادن یک مقدار به یک متغیر است! نه متغیر بیشتر می‌شود و نه کمتر و همان چیزی است که در آن‌طرف مساوی بدان داده شده است!

مثال:

;10=var x

جمع دو متغیر

برای جمع دو متغیر، کافی است بین آن‌ها علامت + قرار دهیم. مثال:

;var x = 10

;var y = 3

var z = x+y

(console.log(z

خروجی نهایی مساوی ۱۳ خواهد بود.

علامت =+

عبارت بالا در اعمال ریاضی روی متغیرهای عددی، دقیقا مانند این است که بنویسیم:

var x = x + 5

در این حالت مقدار سمت چپ به اندازه‌ای که در سمت راست نوشته شده است، افزوده می‌شود. مثلا اگر یک متغیر مثل var X = 10 داشته باشیم، با این کار خواهیم داشت:

;var x = 10
;x += 5
(console.log(x

در نهایت مقدار X = 15 خواهد بود! یعنی ۱۰ (مقدار اولیه)‌ به علاوه مقداری که بدان اضافه شده است (5).

تفریق دو متغیر

برای کم کردن دو متغیر، کافی است بین آن‌ها علامت – قرار دهیم. مثال:

;var x = 10
;var y = 3
var z = x-y
(console.log(z

//خروجی نهایی مساوی 7 خواهد بود.

علامت =-

عبارت بالا در اعمال ریاضی روی متغیرهای عددی، دقیقا مانند این است که بنویسیم:

x = x-2

در این حالت باز هم از مقدار اولیه متغیر، مقداری که در سمت راست آن نوشته شده است، کم می‌شود. مثلا اگر یک متغیر مثل var X = 10 داشته باشیم، با این کار خواهیم داشت:

;var x = 10
;x -= 2

در این حالت مقدار ایکس برابر با 8 خواهد بود! یعنی همان مقدار اولیه (10) منهای مقداری که در آن‌طرف مساوی قرار داده‌ایم (2).

ضرب دو متغیر

برای ضرب کردن دو متغیر در اعمال ریاضی روی متغیرهای عددی, کافی است بین آن‌ها علامت * قرار دهیم. مثال:

;var x = 10
;var y = 3
var z = x*y
(console.log(z

//خروجی نهایی مساوی ۳۰ خواهد بود.

علامت =*

عبارت بالا دقیقا مانند این است که بنویسیم:

 x = x*5

در این حالت باز هم مقدار اولیه متغیر سرجایش باقی است!‌ فقط به اندازه‌ای که در سمت راست می‌نویسیم، در مقدار قبلی ضرب می‌شود. مثلا اگر یک متغیر مثل var X = 10 داشته باشیم، با این کار خواهیم داشت:

;var x = 10
;x *= 5

مقدار نهایی آن برابر خواهد بود با ۵۰ .

تقسیم دو متغیر

برای تقسیم کردن دو متغیر, کافی است بین آن‌ها علامت / قرار دهیم. مثال:

var x = 9;
var y = 3;
var z = x/y
(console.log(z

//خروجی نهایی مساوی 3 خواهد بود.

علامت =/

عبارت بالا دقیقا مانند این است که بنویسیم:

x = x/5

در این حالت باز هم مقدار اولیه متغیر سرجایش باقی است!‌ فقط به اندازه‌ای که می‌گوییم، بر مقدار قبلی آن تقسیم می‌شود. مثلا اگر یک متغیر مثل var X = 10 داشته باشیم، با این کار خواهیم داشت:

;var x = 10
;x /= 5

مقدار نهایی آن برابر خواهد بود با 2.

محاسبه باقی‌مانده تقسیم بین دو متغیر

برای محاسبه باقیمانده تقسیم بین دو متغیر کافی است بین آن‌ها علامت ٪ قرار دهیم. مثال:

;var x = 10
;var y = 3
var z = x%y
(console.log(z

//خروجی نهایی مساوی ۱ خواهد بود.

علامت %=

این عبارت در اعمال ریاضی روی متغیرهای عددی، دقیقا مانند این است که بنویسیم:

var x = 10
x = x%5

در این حالت باز هم مقدار اولیه متغیر سرجایش باقی است!‌ فقط به اندازه‌ای که می‌گوییم، بر مقدار قبلی آن تقسیم می‌شود و باقیمانده این تقسیم نوشته می‌شود. مثلا اگر یک متغیر مثل var X = 10 داشته باشیم، با این کار خواهیم داشت:

;var x = 10
;x %= 5

متدهای قابل استفاده برای اعداد

هر نوع داده‌ در جاوا اسکریپت (استرینگ‌ها، اعداد و …) ابزارها و امکانات مخصوص خودش را دارد. به این ابزارها و قابلیت‌های مخصوص متد می‌گویند. متدها در واقع به شما کمک می‌کنند تغییرات و اتفاقات پیش‌فرضی را که در زبان جاوا اسکریپت روی متغیرها اعمال شده است مورد استفاده قرار دهید. در زیر با متدهای قابل استفاده در اعداد بیشتر آشنا خواهیم شد.

()toString

این متد در واقع اعداد را به استرینگ تبدیل می‌کند. همانطور که گفتیم، اعداد قابل جمع و تفریق هستند ولی استرینگ‌ها خیر. پس دقت کنید که در حین تبدیل یک عدد به استرینگ، در واقع خاصیت جمع و تفریق آن را از دست خواهید داد.

()toFixed

کار این متد رند کردن اعداد است. زمانی که از این متد استفاده می‌کنید می‌توانید بگویید میزان رند کردن عدد به چه صورت باشد و تا چه مقدار رند شود. در واقع عددی که در داخل پرانتز این متد نوشته می‌شود، میزان رند شدن آن را نمایش می‌دهد.

var number = 177.1234

()number .toFixed

در این حالت پرانتز را خالی گذاشته‌ایم پس عدد بدون اعشار رند می‌شود و عدد ما یک عدد صحیح خواهد شد.

number .toFixed(6) // 177.123400

در این حالت عدد ما تا شش رقم رند می‌شود.

number .toFixed(1) //177.1

در این حالت نیز عدد ما تا یک رقم ممیز اعشار یعنی ۱۷۷.۱ رند شده است.

تبدیل متغیرهای دیگر به عدد

خصوصا در هنگام محاسبه کردن‌، نیاز داریم که متعیرهای ما از جنس عدد باشند نه استرینگ! اینجا است که متدهایی وسط می‌آیند که کارشان تبدیل متغیرهای دیگر به متغیرهای عددی است. برای تبدیل یک متغیر از جنس استرینگ به یک متغیر عددی می‌توانیم از متد ()parseInt استفاده کنیم. هر چه درون پرانتز این متد بنویسیم به عدد تبدیل خواهد شد. مثال‌های زیر گویای این موضوع هستند. در این مثال‌ها ابتدا یک متغیر با نام x تعریف کرده‌ایم.

x = 1

حالا می‌خواهیم این متغیر را با متغیر دیگری به نام y جمع کنیم.

“y = “2

حالا متغیر z حاصل جمع این دو عبارت را نمایش می‌دهد.

z = x + y
(console.log(z

همانطور که می‌بینید حاصل جمع این دو عبارت به جای عدد ۳ عبارت ۱۲ می‌شود. چرا؟ چون یک طرف این جمع استرینگ و متن است و یک طرف عدد و یک عدد و یک استرینگ با هم جمع نمی‌شوند. بلکه در کنار هم قرار می‌گیرند و حاصل آن‌ها به جای جمع شدن، به هم چسبیدن است. راه حل این مشکل تبدیل عبارت y به یک عدد است! اینجا است که متد ()parseInt به کمک شما می‌آيد. برای این کار کافی است عبارت را مطابق مثال بنویسید.

(parseInt(y

ولی یک نکته مهم در این قسمت وجود دارد که در کل نوشتن جاوا اسکریپت باید آن را فرا بگیرید. در واقع درست است که ما متغیر y را تغییر داده‌ایم ولی باید مقدار جدیدش را در جایی ذخیره کنیم! چه جایی بهتر از خود y! پس به جای عبارت بالا اینگونه می‌نویسیم:

(y = parseInt(y

بدین ترتیب مقدار جدید y (‌که همان عددی شدن آن است) مجددا در y ذخیره می‌شود.

متد ()Number

این متد همانند متد parseInt() است با این تفاوت که شما هر چیزی را از این طریق می‌توانید به عدد تبدیل کنید! هر چیزی حتی تاریخ!‌ به مثال‌های زیر می‌کنیم:

;(x = true; Number(x

 // مقدار نهایی ایکس برابر  ۱ است

;(x = false; Number(x

 //مقدار نهایی ایکس برابر ۰ است

بازدیدها: 16

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *